master
7bg 5 months ago
commit e20641d11b

5
.gitignore vendored

@ -0,0 +1,5 @@
*.wav
*.pkf
*.xmp
backup.rdlevel
Loading…
Cancel
Save